Haldor Lønningdal


Haldor Lønningdal

 HJEM Litt KUNSTMALER
litt MUSIKER litt LÆRER

Kort om bakgrunnen:

 • Lærerutdannet
 • Musikk, klassisk gitar
 • Fordypning K&H
 • 10 år i media
  • KabelTV
  • Radio
  • TV
 • Kulturarbeider
 • IKT i skolen UiS
 • Kreativ webdesign HiS
 • Redaktør og produsent IKT Forlaget
 • Lærer Buøy Skole

 

Send en mail
KONTAKT

 

Lenker

Ferie i Toscana?
ANCORAITALIA
eller PÅ NORSK

Snart Hjemme

Fasinasjon av hav, himmel og kystlandskap var inspirasjon til å begynne å male.
For der ute, bak horisonten er resten av verden.
Naturkrefter er ikka bare det fysiske som omgir oss, men også det vi har i oss.
Fantasi og drivkraft, alltid i bevegelse, så lenge vi kan, mot målet, som vi ikke egentlig er helt sikre på hva er.
Snart Hjemme er tittelen på dette bildet. Kan bety så mye, det!

I musikken er det også stemninger og variasjon som gjelder.
Å kunne bruke instrumentene i den rette kombinasjonen ut i fra
den stemningen eller det uttrykket du ønsker å arbeide deg inn i.

Befriende alt - blankt lerret / tomme lydspor. Ingen regler!

Dagens utfordring som lærer er å redefinere rollen.
For 30 år siden var jeg "boken", den som satte seg inn i det jeg skulle holde fram neste dag.
Nå er jeg en veileder, som deltar i innhenting av kunnskap og informasjon til bruk i elevenes egne utvikling
av sin kunnskap, basert på tydelig læringsmål, aktiv læringsprosess og evaluering. Spennende!