Haldor Lønningdal


Haldor Lønningdal

 HJEM Litt KUNSTMALER
litt MUSIKER litt LÆRER

LÆRER?

Kan jo av og til lure på
om det er forgjeves,
det å forsøke
å spre litt entusiasme
og lærelyst.

Det er så mange
tilbud idag,
muligheter,
personlig smak
hos elever og
kollegaer.
Et fantastisk mangfold
av individer
som vi alle
etter "gammel tradisjon"
skal tvinge igjennom
den samme trakten?

UMULIG!

Har vært tvunget
til å revurdere
min funksjon
som lærer.

Har vært tvunget
til å oppdatere /
oppgradere meg selv,
for da har jeg
i hvert fall
en viss mulighet
til å kunne fungere
i jobben
i det 21.århundre.

Var frustrerende.
LENGE.

Nå er det bare
SPENNENDE.
JEG STORTRIVES!

 

  • Tekstbehandling - Word eller Writer
  • Regneark - Excel eller Calc
  • Presentasjon - PowerPoint eller Impress
  • Planlegger -OneNote
  • Fotobehandling - Pixlr.com
  • Filmredigering - Windows MovieMaker
  • Animasjonsprogram - Windows PhotoStory3
  • Google SketchUp

Vi produserer både på norsk og engelsk. Det meste er på norsk, mens fotoredigering tror vi elevene er best tjent med å lære på engelsk (tilfang på hjelpestoff på engelsk er enormt).

www.iktforlaget.no www.ictpublish.com

 

Vinteren 2008/2009 bestemte jeg meg for å etablere IKT Forlaget.
Intensjonen er å hjelpe alle mine kollegaer i skoleverket som føler at IKT i undervisning er vanskelig.

Nå (mars 2010) har vi nesten 200 videinstruksjoner til fri bruk for alle som ønsker å lære seg
det grunnleggende i en lang rekke program.
Alt vi produserer i dag er i det vi kaller "åpne løsninger" som betyr gratis programvare,
noe som sikrer at alle kan delta så fremt de har en PC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nå lansert første trinn i arbeidet med utvikling av undervisningsopplegg,
og det er et tilbud for støttelærere og foresatte som arbeider med elever som sliter
i grunnleggende regneforståelse. www.regnmedmeg.no

Også dette er gratis å bruke.


Utviklingen går mot Frie Løsninger - OpenOffice, Pixlr mm.
All offentlig informasjon må i dag distribueres enten på en godkjent nettløsning (internett),
som PDF dokument eller som et såkalt odf - OpenDocumentFormat.